Spomin na prof. Otona Berceta

Prof. Berce se je rodil 10. januarja 1924 v zavedni učiteljski družini v Oseku pri Dornberku na Vipavskem. Zaradi fašističnega preganjanja Slovencev so se izselili v takratno Jugoslavijo in Berce je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer se je tudi vpisal pa pravno fakulteto. Med vojno se je pridružil nacionalni ilegali in se po njej ponovno ustalil na Primorskem. Študij je dokončal v Bologni leta 1948, nakar se je posvetil poučevanju na slovenskih šolah na Tržaškem: v Nabrežini, pri Sv. Jakobu, nazadnje je učil psihologijo in pedagogiko na takratnem učiteljišču, danes pedagoškem liceju Anton Martin Slomšek. Vključil se je tudi v kulturno in politično življenje v okviru Slovenske krščansko socialne zveze. Umrl je 9. marca 1977.

Pri skavtih ni bil dolgo, bil pa je izredno dejaven v ključnih letih nastajanja in utrjevanja nove organizacije. Kako so se začeli prvi skavti zbirati oktobra 1951 v Škednju okoli kaplana Lojzeta Zupančiča, smo slišali. Še pred božičem se mu je pridružil prof. Oton Berce. Z Zupančičem je vodil prvi tabor na Sv. Višarjah. Na zgodovinski razstavi vseh tržaških skavtskih organizacij spomladi 2007 smo razstavili tudi del zanimivega, res dokumentarnega pisma, ki ga je s tabora poslal svoji kasnejši ženi. Med letom je obiskoval različne vode in vodil sestanke, do leta 1957 je vodil poletne tabore.

Ko so si leta 1953 v vodstvu porazdelili odgovornosti, je prof. Berce postal prvi skavtski načelnik. To mesto je ohranil do leta 1957.

Ivo Jevnikar (30.10.2011)