Podrobnejša Predstavitev Slovenske Zamejske Skavtske Organizacije

NASTANEK

SZSO je nastala 15.12.1976 z združitvijo STS (Slovenskih tržaških skavtov in skavtinj), ki so bili ustanovljeni leta 1951 oziroma leta 1959 v Trstu, in SGS ( Slovenskih goriških skavtov in skavtinj), ki so bili ustanovljeni leta 1964 oziroma leta 1963 v Gorici.

 

OPREDELITEV

SZSO je slovenska mladinska katoliška vzgojna organizacija, izraz skavtskega gibanja med Slovenci v Italiji. Temelji na vrednotah krščanstva, slovenstva in demokracije. Je nestrankarska organizacija in uresničuje svoje družbeno politično poslanstvo popolnoma neodvisno. Pri tem upošteva delo drugih vzgojnih osebkov v okolju in živi svojo krščansko izbiro znotraj cerkvene skupnosti.

Nima pridobitniškega značaja ne pridobitniških smotrov.

 

NAMENI

V svojem vzgojnem poslanstvu si SZSO prizadeva prispevati k vsestranski rasti mladih, k njihovemu telesnemu, duševnem in duhovnemu razvoju, da v luči odhoda odrastejo v celostne osebe, sposobne svododnih in odgovornih izbir.

Obenem SZSO vzgaja svoje člane k odgovorni in dejavni življenjski drži, ki jo narekujejo dosledno krščanstvo, zvestoba narodu in domovini, pošteno državljanjstvo in zavestna skavtska izbira.

Zaradi svoje etnične specifike SZSO s posebno pozornostjo posreduje svojim članom slovenske narodne vrednote, jezik, kulturo in zgodovino in jih vzgaja k spoštovanju in ljubezni do njih.

Da bi dosegla te cilje se ravna po načelih in metodi skavtizma, ki temelji na Baden-Powellovi zamisli združevanja in vzgoje mladine, in ki je prilagojen današnji mladinski stvarnosti.

 

VZGOJNA METODA

Vzgojna metoda temelji na štirih Baden-Powellovih točkah, ki so osnova pri uresničevanju vzgojnega posega. Ta se znotraj vseh treh starostnih vej izvaja s pomočjo specifičnih sredstev in starosti primernih oblik delovanja.

Štiri Baden-Powellove točke so:

  • vzgoja značaja
  • telesna moč
  • ročne spretnosti
  • duhovnost in pomoč bližnjemu.

Glavni metodološki oprijemi se po starostnih vejah takole razlikujejo:

VOLČIČI IN VOLKULJICE: življenje v pravljičnem okolju džungle (Kiplingova knjiga), kjer metoda sloni predvsem na igri. Napredovanje se uresničuje z lovi na plene. Geslo veje se glasi: Kar najbolje!

IZVIDNIKI IN VODNICE: doživljanje pustolovščine, kjer je podvig glavni metodološki oprijem. Napredovanje se uresničuje v dosežku etap. Geslo veje se glasi: Vedno pripravljeni!

ROVERJI IN POTNICE: Glavni metodološki oprijem so izkustvo poti, življenje v skupnosti, in služenje. Načrt osebnega napredovanja, ki si ga član oblikuje, izvaja in preverja v neposrednem stiku z voditelji, spremlja člana na njegovii poti (sprejem v noviciat, prestop v klan, podpis listine) do odhoda. Geslo veje se glasi: Služiti!

Enotno osebno napredovanje je sredstvo v rokah Skupnosti voditeljev, ki lahko edina zagotovlja enotno vzgojno pot člana od obljube do odhoda. Enotnost vzgojnega posega izražajo tudi gesla vej, ki v zaporedju povzemajo njegov program (Kar najbolje-Vedno pripravljeni-Služiti).

 

DEJAVNOST

Delovanje SZSO obsega dejavnosti, ki so značilne za skavtsko organizacijo in ki se načeloma odvijajo v neposrednem stiku z naravo. To so tedenski sestanki, seje, tabori, tabori za usposabljanje voditeljev, tečaji, prenočevanja, izleti, predavanja, razstave, izdajanje in širjenje revij, knjig, notranjega glasila, itd.

Poleg tega SZSO

  • spodbuja medsebojno sodelovanje in spoznavanje vseh narodnostnih stvarnosti s posebno pozornostjo do območja, v katerem deluje
  • prireja občasno javne nabirke sredstev, tudi s ponudbo dobrin in lastnih izdelkov skromne vrednosti med prireditvami, slovesnostmi, proslavami ali pobudami za osveščanje javnosti
  • opravlja zgolj občasno in obrobno tudi trgovsko dejavnost za samovzdrževanje, vsekakor nepridobitniške narave
  • se poslužuje vseh možnih dejavnosti za dosego institucionalnih ciljev.

 

POVEZAVE IN PRISTOPI

SZSO je del svetovnega skavtskega gibanja.

V svojem vzgojnem delovanju tesno sodeluje s sorodnimi skavtskimi in drugimi organizacijami za vzpodbujanje vsestranskih medsebojnih stikov in izmenjav. Za dosego svojih institucionalnih ciljev se SZSO lahko po potrebi vključi v združenja, društva in ustanove.